Soms is er meer nodig dan een voetreflex of lichaamswerk om de ziel te raken. Bij Zielreflex worden meerdere technieken gecombineerd en steeds afgestemd op dat wat er op dat moment nodig is en mag gebeuren. 

Zielreflexmassage

Zielreflexmassage maakt gebruik van twee beproefde methodes

VoEtreflexmassage

Reflexmassage wordt al duizenden jaren geleden toegepast. Van oude afbeeldingen weten wij dat in India, Egypte en bepaalde indianenstammen deze methode van genezing werd gebruikt. Dr. Fitzgerald, een Amerikaanse KNO-arts, heeft de informatie die over reflexmassage bestond, bijeengebracht en tot één systeem gemaakt. Dr. Fitzgerald heeft het lichaam in 1917 in 10 zones verdeeld. Het ontwikkelde systeem noemde hij zonetherapie.

​Lichaamsmassage

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen.

​Als je contact wilt opnemen, gebruik dan onderstaand formulier

Contact opnemen